ABOUT EOC / ENOCs

Russian Federation

PRESIDENT Mr. Stanislav POZDNYAKOV
SECRETARY GENERAL Mr. Rodion PLITUKHIN
ADDRESS 8 Luzhnetskaya nab. 119991, Moscow
TELEPHONE +7 49507254535
WEBSITE www.olympic.ru
E-MAIL